Beste Gezinsbondslid,


Bedankt om voor de Gezinsbond, de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land, te kiezen!

Dankzij jouw lidmaatschap kunnen gezinnen en kinderen de steun krijgen die ze verdienen.

De inzet van onze vrijwilligers zorgt weer voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten waarop gezinnen dichter bij elkaar komen.Een overzicht van ons jaarprogramma vind je op p. 7.

Wist je dat je ook voor opvoedingsadvies en juridische bijstand bij de Gezinsbond terecht kan ? Een team van experten staat voor je klaar.

Vergeet ook niet om zo veel mogelijk te besparen op het gezinsbudget dankzij je nieuwe lidkaart.  Zo heb je je lidgeld zeer snel terugverdiend.

 

Tot ziens op één van onze activiteiten,

Patricia Smolders

voorzitter

Van harte welkom op 27 januari van 14u tot 17u voor onze traktatie!

patricia.smolders@telenet.be  011 43 34 04